Πως λειτουργεί ο καθαρισμός

Η διαδικασία καθαρισμού άνθρακα ( engine carbon cleaning ), χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ιζημάτων άνθρακα από τον χώρο εσωτερικής καύσης κάθε κινητήρα . Το μηχάνημα καθαρισμού άνθρακα χρησιμοποιεί αποσταγμένο νερό και μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αερίου, υδρογόνου και οξυγόνου ( ΗΗΟ). Το υδρογόνο που παράγεται μαζί με το οξυγόνο εισέρχονται στον κινητήρα και εξέρχονται από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων (εξάτμιση), βοηθώντας στην απομάκρυνση της συσσώρευσης άνθρακα σε μορφή νερού.

Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος ποτέ δεν θα βλάψει τα εξαρτήματα του κινητήρα σας ούτε θα παράγει περιβαλλοντικά απόβλητα ή επιβλαβή αέρια για την υγεία από την εξάτμιση κατά την διαδικασία καθαρισμού.

PROCEDURE OF CARBON ENGINE CLEANING

Διαδικασία καθαρισμού :

Εισαγωγή υδρογόνου και οξυγόνου στο σύστημα τροφοδοσίας
Καύση του υδρογόνου και οξυγόνου μαζί με το καύσιμο. (βενζίνη , πετρέλαιο , υγραέριο)
Απομάκρυνση άνθρακα από τον κινητήρα από την εξάτμιση σε μορφή νερού.

Μερικά σημεία καθαρισμού στην φωτογραφία: