ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Πως Λειτουργεί

Η διαδικασία καθαρισμού άνθρακα ( engine carbon cleaning ), χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ιζημάτων άνθρακα  από τον χώρο εσωτερικής καύσης κάθε κινητήρα . Το μηχάνημα καθαρισμού άνθρακα χρησιμοποιεί αποσταγμένο νερό και μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αερίου, υδρογόνου και οξυγόνου ( ΗΗΟ).  Το υδρογόνο που παράγεται μαζί με το οξυγόνο εισέρχονται στον κινητήρα και εξέρχονται από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων (εξάτμιση), βοηθώντας στην απομάκρυνση της συσσώρευσης άνθρακα σε μορφή νερού.

Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος  ποτέ δεν θα βλάψει τα εξαρτήματα του κινητήρα σας  ούτε θα παράγει περιβαλλοντικά απόβλητα  ή επιβλαβή αέρια για την υγεία από την εξάτμιση κατά την διαδικασία καθαρισμού.

PROCEDURE OF CARBON ENGINE CLEANING

Διαδικασία καθαρισμού :

  1. Εισαγωγή υδρογόνου και οξυγόνου στο σύστημα τροφοδοσίας
  2. Καύση του υδρογόνου και οξυγόνου μαζί με το καύσιμο. (βενζίνη , πετρέλαιο , υγραέριο)
  3. Απομάκρυνση άνθρακα από τον κινητήρα από την εξάτμιση σε μορφή νερού.

Μερικά σημεία καθαρισμού στην φωτογραφία.

Σημεία καθαρισμού